Πόνοι στις αρθρώσεις και Pilates

Το pilates δουλεύει με πολύ μικρές κινητοποιήσεις στις αρθρώσεις πετυχαίνοντας την ενεργοποίηση τους. Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερο εύρος κίνησης για τις αρθρώσεις. Το αποτέλεσμα σε κάποιον που ασκείται συστηματικά θα είναι να μειωθούν οι σωματικοί πόνοι και να μπορεί να διατηρεί το όφελος των ασκήσεων για περισσότερο καιρό.